wtorek, 24 lutego 2015

Im więcej przyjdzie ludzi, tym większą mamy szansę…Od kilkunastu dni rosyjska opozycja demokratyczna przygotowuje się do masowych akcji protestu zaplanowanych na dzień 1 marca. W Moskwie odbędzie się ona w peryferyjnej dzielnicy Mariino, na inne proponowane lokalizacje władze nie wyraziły zgody. Marsze protestacyjne odbędą się zapewne także w innych rosyjskich miastach. Opozycji przede wszystkim zależy na tym, by manifestacje były, jak najliczniejsze. W swoich ostatnich publicznych wystąpieniach mówili o tym politycy tacy, jak Aleksiej Nawalny, czy Borys Niemcow (władze, aresztując niedawno Nawalnego na dwa tygodnie, uniemożliwiły mu udział w marszu).  Dla nikogo nie ulega wątpliwości, iż postulaty protestujących mogłyby na Kremlu wywrzeć wrażenie tylko wówczas, gdyby opozycji udało się na ulice wyprowadzić tłumy.


W jej szeregach odczuwana jest także obawa, czy marsze odniosą sukces. Ilość chętnych deklarujących gotowość do udziału w nich  w sieciach społecznościowych nie jest tak masowa, jak w przeszłości. W środowiskach inteligencji panuje raczej nastrój apatii, niż buntu. Prezydent Putin cieszy się masowym poparciem.


Poniżej publikujemy odezwę wzywającą do masowego udziału w manifestacjach wydaną przez Kongres Inteligencji Rosyjskiej, nieformalną organizację skupiającą intelektualistów krytycznych wobec polityki Kremla. Wśród sygnatariuszy odezwy znaleźli się znani nie tylko w Rosji pisarze, dziennikarze, działacze ruchu na rzecz praw człowieka, politycy opozycyjni.


 

Wiosenne marsze 1go marca odbędą się nie tylko w Moskwie. Planowane są w wielu
innych rosyjskich miastach. 
1go marca przeciwko wojnie i dyktaturze !

Apel Kongresu Inteligencji


1go marca w Moskwie, St. Petersburgu i wielu innych miastach Rosji wyjdą na ulice masowe marsze protestacyjne.

Popieramy tę akcję. Uczestnicy marszu mogą reprezentować różne poglądy polityczne, jednak pod pewnymi zasadniczymi względami jesteśmy jednomyślni. Wyrażamy sprzeciw wobec tej polityki władz Rosji, która zaprowadziła nas w ślepy zaułek polityczny, przybliżyła nas ku katastrofie gospodarczej, przyniosła izolację międzynarodową. Jej skutkiem jest także systematyczne naruszanie demokratycznych praw i wolności człowieka.

Jesteśmy przekonani, im więcej ludzi reprezentujących różne przekonania polityczne weźmie udział w masowych akcjach, mających na celu obronę obywatelskich, politycznych, społeczno-ekonomicznych, kulturalnych praw człowieka, a także wsparcie dla rozstrzygającej roli prawa, tym bardziej wzrosną szanse na wolne od przemocy, bezkrwawe przezwyciężenie obecnego kryzysu.

Pokojowe akcje protestu są dla społeczeństwa obywatelskiego instrumentem niezbędnym, przy ich pomocy można okazywać wpływ na machinę państwową, wówczas, gdy ujawnia się jej nieefektywność.  Pokojowe akcje obywatelskie są jednym z niewielu pozostałych w arsenale społeczeństwa sposobów wyrażenia sprzeciwu wobec nieludzkiej i agresywnej, przepełnionej nienawiścią propagandzie, prowadzonej przez państwowe środki masowej informacji. Pokojowe akcje obywatelskie są odpowiedzią społeczeństwa na powołanie do życia oddziałów szturmowych i werbowanie ludzi pozbawionych gruntu pod nogami dla udziału we wzajemnym krwawym konflikcie. 

Wszystko to, dzieje się na naszych oczach, przy całkowitym poparciu dla tego rodzaju działań ze strony państwowych instytucji siłowych i służb specjalnych.

Doświadczenie historyczne rysuje przed nami nieunikniony scenariusz: oddziały szturmowe – reżim totalitarny – obozy koncentracyjne – ekspansja zagraniczna – upadek kraju.

1 marca zaprotestujemy przeciw powrotowi w Rosji represji politycznych, przeciwko niedawnemu poszerzeniu znaczenia pojęcia „zdrada państwa”, przeciw wywieraniu presji i dyskryminowaniu organizacji obywatelskich z myślą o ich likwidacji. Będziemy demonstrować w obronie prawa do myślenia inaczej, do udziału w akcjach obywatelskich.

1 marca będziemy protestować przeciw niszczeniu gospodarki państwa z zamiarem przekształcenia jej w machinę działającą na rzecz wojny, sprzeciwimy się potęgowaniu militarystycznej histerii. 

Wystąpimy przeciwko bezmyślnej decyzji władz Rosji o wprowadzeniu „embarga” na towary zagraniczne, katastrofalnemu obniżeniu poziomu życia, ograniczaniu programów z dziedziny ochrony zdrowia i kształcenia, niszczeniu pieniądza narodowego i niszczeniu świata biznesu przez wprowadzanie nowych danin.

1 marca zażądamy natychmiastowego zaprzestania wysyłania na terytorium Ukrainy, tam gdzie toczy się wojna, zawodowych żołnierzy pełniących służbę w rosyjskiej armii, najemników oraz uzbrojenia. 

Domagamy się także, by każdy przypadek tego rodzaju objęty został publicznym postępowaniem śledczym.

1 marca będziemy żądali natychmiastowego uwolnienia wszystkich więźniów politycznych i więźniów sumienia.

Wzywamy wszystkich, kto zgadza się z nami, by wzięli udział w masowym marszu protestu, by pod tymi hasłami wyszli na masową akcję uzgodnioną z władzami.
W gronie sygnatariuszy odezwy znaleźli się między innymi:

Ludmiła Aleksiejewa – działaczka ruchu na rzecz praw człowiek
Lija Achedżakowa - aktorka
Jurij Bogomołow – krytyk filmowy
Swietłana Ganuszkina – działaczka ruchu na rzecz praw człowieka
Leonid Gozman – działacz społeczno-polityczny
Andriej Zubow – historyk
Władimir Kara-Murza – dziennikarz
Irina Prochorowa – wydawca, publicystka
Mark Rozowski – reżyser
Jurij Ryżow – członek Rosyjskiej Akademii Nauk
Lew Rubinsztejn – poeta, publicysta
Georgij Satarow – politolog
Zoja Swietowa – dziennikarka
Aleksiej Simonow – pisarz, działacz ruchu na rzecz praw człowieka
Andriej Smirnow – reżyser
Marietta Czudakowa – pisarka
Wiktor Szenderowicz – pisarz
Ludmiła Ulicka - pisarka


Tłum.: KW


Tekst odezwy został opublikowany na portalu „Nowej Gaziety”:
http://www.novayagazeta.ru/politics/67375.html


------------------


Z naszego archiwum – teksty, do których warto wrócić:Dwaj wybitni pisarze Borys Akunin i Michaił Szyszkin w pisanych do siebie listach dyskutują, na ile sytuacja w Rosji jest uwarunkowana  jej historią. Rozmyślają także o głębokiej przepaści rozdzielającej dwa narody będące częściami jednej nacji i o tym, jak ją zasypać. 
Obserwuj i polub "Media-w-Rosji" na Facebooku:

Obserwuj nas na Twitterze:

Można też do nas napisać. Zgłosić uwagi, pochwalić, zapytać: mediawrosji@gmail.com

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz